x

Košíku (0)

  V nákupním košíku nemáte žádné položky.

Celkem v košíku: 0,00 Kč

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ASUS

Podmínky užívání

 1. O nás
 2. Přístup do ASUS SHOP
 3. Použití ASUS SHOP
 4. Právo duševního vlastnictví
 5. Pravidelné změny ASUS SHOP
 6. Odpovědnost prodávajícího
 7. Záznamy osobních údajů o kupujícím a jeho návštěvách ASUS SHOP
 8. Viry, hacking a další trestné činy
 9. Odkazy uvedené v ASUS SHOP
 10. Vzdání se práv
 11. Změny podmínek užívání
 12. Příslušnost k soudu a rozhodné právo

Podmínky prodeje

 1. Výklad pojmů
 2. Dostupnost
 3. Použití ASUS SHOP
 4. Uzavření smlouvy
 5. Dostupnost produktů a dodací lhůta
 6. Práva spotřebitele
 7. Rizika
 8. Cena a platba
 9. Podmínky o vrácení kupní ceny
 10. Osobní údaje
 11. Odpovědnost společnosti ASUS
 12. Duševní vlastnictví
 13. Písemná komunikace
 14. Informace
 15. Převod práv a povinností
 16. Vyšší moc
 17. Vzdání se práv
 18. Oddělitelnost
 19. Úplná dohoda
 20. Právo prodávajícího měnit tyto podmínky prodeje
 21. Právo a jurisdikce
 22. Jazyk


ASUS SHOP PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Na této webové stránce (a na přiložených dokumentech) naleznete podmínky užívání, našich webových stránek https://eshop.asus.com (dále jen "ASUS Shop"), náš software ke stažení a objednávky produktů (dále jen "Služba"), ať už jste registrovaný nebo neregistrovaný uživatel. Přečtěte si prosím tyto podmínky používání dříve, než začnete používat ASUS Shop a/nebo jeho služby. Použitím ASUS Shop a/nebo našich služeb vyslovujete svůj souhlas s těmito podmínkami užívání a jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte ASUS Shop a/nebo Služby.

1. O NÁS

Webová stránka https://eshop.asus.com je stránka provozovaná společností Arvato Supply Chain Solutions SE, se sídlem An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany, se sídlem Gütersloh, registrovanou u Amtsgericht Gütersloh, číslo: HRB 11370 (dále jen "Prodávající").

Zpět na začátek

2. PŘÍSTUP DO ASUS SHOP

2.1. Přístup do ASUS Shop je povolen dočasně. Právo zrušit nebo změnit službu poskytovanou prostřednictvím obchodu ASUS nebo stránky samotné bez předchozího upozornění (viz níže) je vyhrazeno. Prodávající společnost nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost ASUS Shop nebo v něm nabízených Služeb během jakéhokoliv období.

2.2. Právo omezit přístup k některé nebo ke všem částem ASUS Shop a/nebo službám na něm nabízeným je vyhrazeno.

2.3. K nákupu jakéhokoliv produktu nebo Služby v ASUS Shop je potřeba registrace u ASUS za použití následujícího odkazu vip.asus.com/login.aspx pro registraci. Po registraci Vám bude poskytnut ASUS účet nebo identifikační kód uživatele, heslo a další informace, které jsou důvěrné a nesmí být zveřejněny žádné třetí straně (dále jen "účet"). Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv účet kupujícího zrušit, pokud nebude dodržovat podmínky užívání.

2.4. Kupující je zodpovědný za provedení všech opatření nezbytných pro přístup k ASUS Shop a/nebo služeb prodávajícího. Kupující je také povinen zajistit, aby všechny osoby, které používají váš účet u ASUS Shop si byli těchto podmínek vědomi a dodržovali je.

Zpět na začátek

3. POUŽITÍ ASUS SHOP

3.1. Pro objednání našich výrobků od společnosti ASUS Shop kupující postupuje podle pokynů na obrazovce. Pokud si kupující objedná jakékoliv výrobky, uzavírá smlouvu s prodávajícím, která se řídí podmínkami prodeje prodávajícího, které lze nalézt zde: https://eshop.asus.com.

3.2. ASUS Shop ani jeho obsah se nesmí používat:

3.2.1. pro komerční účely;
3.2.2. za účelem dalšího prodeje, včetně systematického vytěžování a/nebo znovu-použití jakékoli části nebo obsahu ASUS Shop (např. položka výpisy, popisy, ceny);
3.2.3. ke stažení (kromě cache) nebo změny obchodu ASUS, nebo jakékoli jeho části; nebo
3.2.4. pro jakékoli protiprávní účely.

Zpět na začátek

4. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

4.1. Prodávající je vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví v souvislosti s ASUS Shop, včetně Služeb a výrobků na něm zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorským právem, ochrannou známkou, právy k databázi a dalšími zákony o duševním vlastnictví a smlouvách. Všechny tato práva jsou vyhrazena.

4.2. Je zakázáno měnit vytištěné nebo digitální kopie všech materiálů. Používání ilustrací, fotografií, videí či audio sekvencí nebo grafik odděleně od doprovodného textu je zakázáno.

4.3. Pokud kupující vytiskne, zkopíruje nebo stáhne jakoukoli část ASUS Shop v rozporu s těmito podmínkami použití, bude právo kupujícího na používání ASUS Shop okamžitě zrušeno a kupující bude muset na žádost prodávajícího vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, jež získal.

4.4. Použití ASUS Shop nedává kupujícímu povolení odkazovat na něj, nebo použít některou z ochranných známek, průmyslových vzorů nebo loga v něm obsažené.

4.5. ASUS Shop a všechna loga na těchto stránkách jsou obchodní jména a značkami, v majetku prodávajícího či společnosti ASUSTeK Computer Incorporated.

Zpět na začátek

5. PRAVIDELNÉ ZMĚNY ASUS SHOP

Z důvodů průběžné aktualizace ASUS Shop je právo kdykoliv změnit jeho obsah vyhrazeno. Je-li to nezbytné, prodávající si vyhrazuje právo pozastavit a/nebo uzavřít přístup k ASUS Shop nebo Službám na dobu neurčitou. Z ustanovení tohoto článku však nevyplývá povinnost prodávajícího aktualizovat zastaralý obsah ASUS Shop a/nebo výrobků a Služeb na něm nabízených.

Zpět na začátek

6. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

6.1. Pří přípravě nabídky Služeb a produktů v ASUS Shop prodávající věnuje značnou pozornost přípravě obsahu ASUS Shop, nemůže však zaručit jeho bezchybnost nebo chybnost. ASUS Shop je poskytován "takový, jaký je“. Prodávající nenese tedy odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí obsahu ASUS Shop nebo za jakékoli technické problémy, které mohou nastat při užívání ASUS Shop. Všechny podmínky, záruky a prohlášení, vyjádřené nebo předpokládané zákonem zvykového práva nebo jinak v souvislosti s dodávkami, které jsou dodávky nebo zpoždění při poskytování Služby, jsou vyloučeny v rozsahu povoleném zákonem.

6.2. Prodávající není odpovědný žádné osobě za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku užití nebo zneužití ASUS Shop nebo některého z materiálů na ASUS Shop (včetně ušlého zisku, smluv, předpokládaných úspor, marně vynaložených nákladů a dat). Toto vyloučení odpovědnosti se však nevztahuje na:

6.2.1. úmrtí nebo zranění v důsledku nedbalosti;
6.2.2. podvod;
6.2.3. vyloučení naší odpovědnosti v rozsahu, ve kterém je stanovena zákonem.

Zpět na začátek

7. ZÁZNAMY OSOBNÍCH ÚDAJŮ O KUPUJÍCÍM A JEHO NÁVŠTĚVÁCH ASUS SHOP

Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající v souladu se svou politikou ochrany osobních údajů v rozsahu nezbytném pro užívání ASUS Shop a v něm nabízených služeb kupujícím. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a za účelem oslovování kupujícího s nabídkou produktů a informací o nich. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a průběžných reklamních sdělení, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům a zaručuje se, že všechny osobní údaje, které jste poskytl, jsou správné.

Zpět na začátek

8. VIRY, HACKING A DALŠÍ TRESTNÉ ČINY

8.1. Kupující nesmí zneužít ASUS Shop nebo služby tím, že by vědomě zaváděl viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je závadný a technologicky škodlivý. Neoprávněný přístup k ASUS Shop nebo Službám, serveru na kterém je ASUS Shop nebo Služby uložené nebo k jakémukoliv serveru, počítači připojenému k databázi ASUS Shop je zakázán. Kupující se zavazuje neútočit na ASUS Shop nebo služby prostřednictvím typu denial-of-Service útoku nebo distribuované typu denial-of-Service útoku.

8.2. Porušením těchto ustanovení, se kupující může dopustit spáchání trestného činu. V takové případě může prodávající ohlásit takové porušení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení a spolupracovat s těmito orgány sdělením vaší totožnosti. V případě takového porušení, právo kupujícího na používání ASUS Shop a Služby prodávajícího okamžitě zaniká.

8.3. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené distribuováním typu denial-of-Service útoku, virů nebo jiných škodlivých technologických materiálů, které mohou infikovat kupujícího počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné věci ve vlastnictví kupujícího z důvodu používání ASUS Shop a našich služeb nebo stahování jakéhokoliv materiálu zveřejněného na něm, nebo na jakékoliv webové stránce s ní související.

Zpět na začátek

9. ODKAZY UVEDENÉ V ASUS SHOP

V případě, že ASUS Shop obsahuje odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, jsou tyto odkazy pouze pro informaci kupujícího. Prodávající nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů, a nenese za ně nebo za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z jejich užívání, žádnou odpovědnost.

Zpět na začátek

10. VZDÁNÍ SE PRÁV

Nejste oprávněn postoupit svá práva nikomu jinému.

Nevykonání práv a oprávnění prodávajícího v návaznosti na porušení těchto podmínek užívání prodávajícím neznamená vzdání se takovýchto práv a oprávnění prodávajícího v případě jiných porušení těchto podmínek kupujícím.

Zpět na začátek

11. ZMĚNY PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Internetová stránka obsahující podmínky používání se může průběžně měnit. Právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění je vyhrazeno. Kontrolujte prosím průběžně obsah této internetové stránky, neboť obsahuje pro závazné informace. Některá ustanovení těchto podmínek užívání mohou být také nahrazena novými ustanoveními, jež mohou k nalezení na jiném místě stránek ASUS Shop.

Zpět na začátek

12. PŘÍSLUŠNOST K SOUDU A ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky použití se řídí platnými právními předpisy České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

Zpět na začátek

Verze: Duben 2020.ASUS Shop PODMÍNKY PRODEJE

PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POZORNĚ PŘED NÁKUPEM ZBOŽÍ

Internetová stránka https://eshop.asus.com je webovou stránkou provozovanou Arvato Supply Chain Solutions SE, společností založenou podle právních předpisů Spolkové republiky Německo, obchodní adresa An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany, sídlem Gütersloh, registrovanou u Amtsgericht Gütersloh, číslo: HRB 11370. Byli jsme pověřeni ASUS technology PTE LTD jako autorizovaný distributor pro produkty. Naše DIČ je CZ685156824 nebo pro digitální produkty je DE319051807.

Na této stránce (spolu s dalšími přiloženými dokumenty) jsou uvedeny podmínky, za kterých prodávající dodává některé z ASUS produktů uvedených na naší webové stránce https://eshop.asus.com.

Kupující je povinen si přečíst tyto podmínky prodeje dříve, než si objedná jakékoliv zboží z ASUS Shop. Tím, že si kupující objednává některý z našich produktů, vyslovuje souhlas s těmito podmínkami prodeje a zavazuje se je respektovat.

Prodávající kupujícímu doporučuje Vám vytisknout si kopii těchto prodejních podmínek pro kupujícího pro případné budoucí použití.

Výrobky v ASUS Shop mohou objednávat pouze osoby starší 18 let.

Souhlas s těmito podmínkami prodeje může kupující vyjádřit zakliknutím příslušného políčka na konci této stránky. Bez souhlasu s těmito podmínkami prodeje, nebudete moci objednat žádné zboží z ASUS Shop.

1. VÝKLAD POJMŮ

V této smlouvě se mají tyto pojmy následující význam:

 • "Prodávající" znamená Arvato Supply Chain Solutions SE (viz výše), její zaměstnance, subdodavatele a/nebo jiné společnosti, zmocněné společností Arvato k poskytování služeb v rámci ASUS Shop provozovaném prodávajícím;
 • "Zboží" znamená věcné produkty, jako například počítačový hardware, příslušenství, baterie, kabely, manuály, prodávané v obchodě ASUS;
 • "Produkt" znamená jakýkoli produkt ASUS sestávající buď z Rozšíření záruky nebo Zboží, které lze zakoupit v ASUS Shop provozovaným prodávajícím;
 • "Rozšíření záruky" je příslib prodávajícího na prodloužení záruční lhůty vztahující se na určité produkty ASUS v určeném období;
 • "Kupujícíspotřebitel" – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami;
 • "Kupujícínespotřebitel" – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Zpět na začátek

2. DOSTUPNOST

2.1. Při objednávce Zboží z obchodu ASUS, se kupující zaručuje, že:

2.1.1. Je právně způsobilý uzavírat smlouvy;
2.1.2. je mu alespoň 18 let; a
2.1.3. nachází se v České republice a objednává zboží z České Republiky.

Zpět na začátek

3. POUŽITÍ ASUS SHOP

3.1. Chce-li kupující použít služby ASUS Shop musí se zaregistrovat a přihlásit se pomocí ASUS účtu, který je možné vytvořit zde: vip.asus.com/login.aspx.

3.2. Nyní se prosím, přihlaste do ASUS Shop, po přihlášení si můžete ASUS Shop prohlédnout. Chcete-li si objednat libovolnou položku jednoduše klikněte na ikonu košíku přidat zboží do nákupního košíku. Po dokončení nákupu klikněte na ikonu nákupního košíku v horním pravém rohu obrazovky. Prosím, klikněte na tlačítko označené "Pokladna" a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete svou objednávku.

Zpět na začátek

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Smlouva bude uzavřena mezi prodávajícím (Arvato Supply Chain Solutions SE: An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany), jako nezávislým prodejcem ASUS produktů, a kupujícím (dále jen "Smlouva").

4.2. Po zadání objednávky, obdrží kupující potvrzení objednávky, čímž prodávající potvrzuje, že objednávku obdržel. Potvrzení o obdržení objednávky však neznamená, že je prodávající objednávce povinen vyhovět. Objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření Smlouvy ke koupi výrobků prodávajícího. Podmínkou uzavření smlouvy je souhlas prodávajícího s objednávkou kupujícího, který může prodávající vyjádřit odesláním (a) potvrzení, že zboží bylo odesláno (Potvrzení objednávky), (b) odkazu ke stažení klíče nebo (c) fyzického produktu kupujícímu.

4.3. Uzavřená smlouva je archivována prodávajícím za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto podmínek. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

4.4. Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce.

4.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

4.6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Zpět na začátek

5. DOSTUPNOST PRODUKTŮ A DODACÍ LHŮTA

5.1. Ačkoliv se prodávající snaží zajistit dostupnost produktů nabízených v obchodě ASUS, nemůže zaručit, že všechny výrobky budou skladem, v době zadání objednávky kupujícího. Pokud prodávající nebude schopen zpracovat objednávku kupujícího, bude kupujícího kontaktovat s:

5.1.1. nabídkou jiného odpovídajícího produktu(ů) z hlediska kvality a ceny, které kupující může přijmout nebo odmítnout; nebo
5.1.2. prodávající upozorní kupujícího, že není schopen zpracovat objednávku.

Odmítnutí nabídky prodávajícího na dodání jiných odpovídajících produktů ze strany kupujícího nebo neschopnost prodávajícího splnit objednávku kupujícího nezakládá jakoukoliv další odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, s výjimkou případu, kdy prodávající již obdržel platbu za produkt(y). V takovém případě bude kupujícímu přijatá platba za příslušný produkt(y) uhrazena zpět.

5.2. Objednávka kupujícího bude splněna v dodací lhůtě uvedené na potvrzení objednávky, nebo není-li dodací lhůta určena, pak ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Potvrzení objednávky, ledaže nastanou mimořádné okolnosti. Pokud není možné dodat zboží v uvedené dodací lhůtě, na vyžádání kupujícího bude zaplacená kupní cena vrácena.

5.3. Produkty prodávané v ASUS Shop jsou dodávány na e-mail kupujícího (přístupový kód k prodloužené záruce portálové registrace) nebo kurýrní službou, v případě objednání Zboží (např. příslušenství, počítače).

5.4. Rozšíření záruk je předmětem zvláštních ASUS podmínek týkajících se Rozšíření záruk. S těmito podmínkami se může kupující seznámit v rámci prezentace příslušného produktu v ASUS Shop. Prodávající doporučuje kupujícímu si před nákupem jakýchkoli Prodloužení záruk tyto podmínky pozorně přečíst. Kupující se bude moci spolehnout na jakékoliv rozšíření záruky pouze, pokud budou všechny příslušné podmínky dle Rozšířených záruk splněny.

Zpět na začátek

6. PRÁVA SPOTŘEBITELE

6.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal tj. úplné, nepoškozené, s kompletní dokumentací, nezašpiněné a pokud možno, v originálním obalu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 ObčZ). Kupující spotřebitel však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

6.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel
V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Zpět na začátek

7. RIZIKA

Riziko škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání.

Zpět na začátek

8. CENA A PLATBA

8.1. Cenou produktu je cena uvedená v obchodě ASUS vyjma případů zřejmého omylu (v počtech).

8.2. Tyto ceny jsou včetně DPH, ledaže je výslovně uvedeno jinak, ale nezahrnují náklady na dopravu, které budou připočítány k celkové dlužné částce, jak je uvedeno v FAQ prodávajícího.

8.3. Ceny mohou být kdykoliv změněny, ale změny nebudou mít vliv na zakázky, u nichž již bylo zasláno potvrzení objednávky.

8.4. ASUS Shop obsahuje velké množství produktů a je možné, že i přes úsilí prodávajícího u některých z produktů uvedených v obchodě ASUS může být cena uvedena nesprávně. Prodávající ověřuje ceny při procesu odesílání objednávky. V případě, že skutečná cena je nižší než cena uvedená, bude automaticky účtována nižší částka. V případě, že skutečná cena je vyšší než cena uvedená, prodávající zpravidla bude kontaktovat kupujícího nebo objednávku odmítne a vyrozumí o tom kupujícího. Volbu mezi těmito alternativami provádí prodávající dle vlastního uvážení.

8.5. Platba za všechny produkty musí být uskutečněna před zpracováním objednávky. Prodávající není povinen dodávat výrobky, dokud platba není obdržena.

8.6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke všem objednaným produktům až do úplného zaplacení kupní ceny.

Zpět na začátek

9. PODMÍNKY VRÁCENÍ KUPNÍ CENY

9.1. Po přijetí zboží odeslaného kupujícím z důvodu odstoupení od smlouvy v čtrnácti denní lhůtě (viz výše bod 6 Práva spotřebitelů), budou kupujícímu spotřebiteli peníze za vrácené zboží vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího spotřebitele.

9.2. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli jiného důvodu jako je např. vadnost dodaného materiálu se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.. V takovém případě musí kupující zaslat písemnou reklamaci na emailovou adresu: shop_cz@asus.com. Při uplatnění práva výměny nebo při odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit veškeré zboží, na vlastní náklady, na adresu stanovenou společností prodávajícím a v souladu s předloženými pokyny. Vrácené zboží bude prodávajícím prohlédnuto, případně bude přezkoumána stížnost kupujícího. O vrácení peněz bude kupující v přiměřené lhůtě informován prostřednictví emailu. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány bez prodlení, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy kupující obdrží e-mail potvrzující, že jeho reklamace byla důvodná. V takovém případě kupujícímu budou dále vráceny v plné výši i náklady za dodání zboží včetně prokázaných nákladů na vrácení vadného zboží kupujícím.

9.3. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým byla provedena platba za původní nákup.

Zpět na začátek

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající v souladu s jeho politikou ochrany osobních údajů v rozsahu nezbytném pro užívání ASUS Shop a v něm nabízených služeb kupujícím. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a za účelem oslovování kupujícího s nabídkou produktů a informací o nich. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a průběžných reklamních sdělení, a to až do doby písemného vyjádření kupující o nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům a zaručujete se, že všechny osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

Zpět na začátek

11. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ASUS

11.1. V souladu s právem kupujícího prodávající zaručuje, že jakýkoliv produkt zakoupen v ASUS Shop je uspokojivé kvality a přiměřeně vhodný pro všechny účely, pro které jsou výrobky běžně dodávány.

11.2. Specifikace produktu a systémové požadavky nutné k provozu výrobku jsou podrobněji popsány ve specifikaci výrobku, které lze nalézt buď na ASUS Shop nebo přímo na stránkách prodávajícího. Prodávající nemůže předem zjistit, zda počítač kupujícího splňuje systémové požadavky, a proto prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost systému počítače poté, co byl produkt nainstalován.

11.3. Prodávající odpovídá pouze za škody, které jsou předvídatelné v důsledku porušení těchto podmínek prodeje prodávajícím a způsobené jeho nedbalostí. Prodávající nebude nést odpovědnost za jakékoli komerční či obchodní škody (včetně avšak nikoliv výlučně ztráty dobré pověsti, zisku, smluv, předpokládaných úspor, dat, nebo zbytečné výdaje), nebo za jakékoli jiné nepřímé nebo následné škody, které nebylo možné rozumně předvídat, v době kdy smlouva vznikla, nebo v době, kdy kupující začal používat ASUS Shop.

11.4. Výše uvedené neomezuje odpovědnost prodávajícího:

11.4.1. za smrt či osobní újmu způsobenou naší nedbalostí;
11.4.2. v rozsahu požadovaném právem na ochranu spotřebitele;
11.4.3. pro podvod nebo podvodné chování; nebo
11.4.4. Nic v těchto podmínkách prodeje neovlivní zákonná práva kupujícího.

Zpět na začátek

12. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Produkty nabízené v ASUS Shop jsou duševním vlastnictvím společnosti prodávajícího.

Zpět na začátek

13. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

Platné právní předpisy vyžadují, aby některé informace či sdělení byly prodávajícím zaslány písemnou formou. Při použití ASUS Shop, souhlasí kupující, že komunikace s prodávajícím bude hlavně v elektronické podobě. Prodávající bude kontaktovat kupujícího e-mailem nebo poskytovat kupujícímu informace oznámením v ASUS Shop nebo v oblasti účtu. Pro smluvní účely, kupující souhlasí s tímto elektronickým komunikačním prostředkem a bere na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiná sdělení, které byly poskytnuty prodávajícím elektronickou cestou, dodržují všechny zákonné povinnosti, že tato komunikace bude v písemné formě. Tato podmínka nemá vliv na zákonná práva kupujícího.

Zpět na začátek

14. INFORMACE

Veškerá oznámení zaslané kupujícím prodávajícímu musí být adresována na Arvato Supply Chain Solutions SE na adresu An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany nebo e-mailem na shop_cz@asus.com. Prodávající se může na kupujícího obrátit buď e-mailem nebo na poštovní adresu, kterou kupující poskytl při zadávání objednávky nebo v jakýmkoliv způsobem uvedeným v bodu 14 (Písemná komunikace) výše. Oznámení bude považováno za doručené a řádně doručené jakmile je umístěno v ASUS Shop, 24 hodin po odeslání e-mailu, nebo pět dní po datu zaslaní dopisu. Při prokazování doručení jakýchkoli oznámení je dostačující k prokázání v případě dopisu, že takový dopis byl řádně opatřen razítkem a zaslán poštou a v případě e-mailu, že e-mail byl odeslán na zadanou e-mailovou adresu adresáta.

Zpět na začátek

15. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

15.1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím zavazuje oba, jakož i jejich případné právní nástupce.

15.2. Prodávající může převést, postoupit, zpoplatnit nebo jinak naložit se smlouvou nebo některými z našich práv nebo povinností vyplývajících z ní kdykoli v průběhu trvání smlouvy.

Zpět na začátek

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli neplnění, nebo prodlení s plněním jakékoli ze svých povinností podle smlouvy, které jsou způsobeny událostmi mimo jeho kontrolu
("Vyšší moc ").

16.2. "Vyšší moc" zahrnuje každé jednání, událost, opomenutí nebo nehodu mimo kontrolu prodávajícího a zahrnuje zejména (ale nejen) následující:

16.2.1. stávky, výluky nebo jiné nenadále protestní akce;
16.2.2. občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristické útoky nebo hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené i nevyhlášené), nebo ohrožení či přípravu pro válku;
16.2.3. požár, výbuch, vichřice, povodně, zemětřesení, půdy, epidemie či jiné přírodní katastrofy;
16.2.4. nemožnosti využívání železnice, lodní doprava, letadlo, motorové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy;
16.2.5. nemožnosti využívání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;
16.2.6. zákony, vyhlášky, předpisy, nařízení nebo omezení jakékoli vlády.

16.3. Prodávající není v prodlení při plnění svých povinností ze smluv po dobu, po kterou Vyšší moc trvá. Prodávající bude přiměřeně usilovat o to, aby bylo nalezeno řešení, které umožní splnit povinnosti dle smlouvy i přes trvání Vyšší moci.

Zpět na začátek

17. VZDÁNÍ SE PRÁV

17.1. Nevykonání práv a oprávnění prodávajícího v návaznosti na porušení těchto podmínek užívání prodávajícím neznamená vzdání se takovýchto práv a oprávnění prodávajícího v případě jiných porušení těchto podmínek kupujícím.

17.2. Žádné vzdání se jakéhokoliv práva prodávajícím vyplývajícího ze Smlouvy a/nebo z prodejních podmínek není účinné, není-li uvedeno výslovně a současně pokud kupujícímu nebylo sděleno písemně v souladu s ustanovením 14 (Informace) (viz výše).

Zpět na začátek

18. ODDĚLITELNOST

Pokud některá z těchto podmínek prodeje nebo jakéhokoli ustanovení smlouvy jsou určeny jakýmkoliv příslušným orgánem za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné v jakékoli míře, podmínka nebo ustanovení budou v tomto rozsahu oddělena od zbývajících podmínek a ustanovení, které budou i nadále v platnosti v plném rozsahu povoleném zákonem.

Zpět na začátek

19. ÚPLNÁ DOHODA

19.1. Tyto podmínky prodeje a jakýkoliv dokument, na něž výslovně odkazují, představují úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím ve vztahu k předmětu smlouvy a nahrazují veškeré předchozí ústní nebo písemné dohody a ujednání.

19.2. Každá ze stran potvrzuje, že se při vzniku smlouvy nespoléhala na jakékoliv ujištění dané druhou stranou nebo vyplývající z řečeného nebo napsaného v jednání mezi stranami před uzavřením takové smlouvy, pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách prodeje.

Zpět na začátek

20. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO MĚNIT TYTO PODMÍNKY PRODEJE

20.1. Právo prodávajícího průběžně měnit tyto podmínky prodeje je vyhrazeno.

20.2. Vůči kupujícímu působí prodejních podmínky platné v době objednávky zboží. Pokud dojde k jakékoli změně těchto podmínek prodeje budou se vztahovat i na dříve přijaté objednávky pokud kupující bude informován o změně těchto politik nebo tyto podmínky prodeje dříve, než mu bude zasláno potvrzení objednávky. Nevysloví-li kupující svůj nesouhlas do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, má se zato, že tyto změněné podmínky schválil.

Zpět na začátek

21. PRÁVO A JURISDIKCE

Zakázky na nákup výrobků uváděných prostřednictvím internetové stránky https://eshop.asus.com obchodu prodávajícího se budu řídit českým právem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

Zpět na začátek

22. JAZYK

Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce.

Zpět na začátek

Verze: Duben 2020.

Tato stránka používá soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s používáním souborů cookie.