x

Indkøbskurv (0)

  Du har ikke nogen varer i din Indkøbskurv.

Indkøbskurv subtotal: 0,00 DKK

Information om databeskyttelse

 1. Vores pligt til at beskytte dine data
 2. Informationens omfang
 3. Dine persondata
 4. Videregiver Arvato indsamlede oplysninger?
 5. Beskyttelse af data
 6. Beskyttelse af børns data
 7. Links fra og til andre websider
 8. Kontaktoplysninger
 9. Ændringer i denne information om databeskyttelse

1. Vores pligt til at beskytte dine data

Arvato anser det for sin pligt at beskytte dine data online. Vi indestår for at beskytte dine persondata og tage alle nødvendige skridt til at sikre, at data udelukkende anvendes i overensstemmelse med dine ønsker. Arvato spiller en afgørende rolle i forhold til at gøre kunder og andre selskaber bekendte med vigtigheden af hensigtsmæssig brug af persondata. Det er muligt, at Arvato som et globalt aktivt selskab opbevarer og/eller indsamler data i databaser i Tyskland og/eller andre globale Arvato-faciliteter.

Tilbage til toppen

2. Informationens omfang

Vores hensigt med denne information om databeskyttelse er at informere dig om Arvatos retningslinjer for online databeskyttelse i ASUS shop og om mulighederne for at indsamle oplysninger om dig selv på denne webside. Du kan anmode om oplysninger om andre offline dataindsamlinger på de nedenfor angivne kontaktadresser.

OBS: På de websider, der drives af ASUS eller vores datterselskaber (f.eks. på websider, som Arvato leverer indhold til sammen med ASUS), kan der blive vist specifik information om databeskyttelse for den pågældende webside. På private websider (f.eks. dem, der er tilgængelige for handlende og detailhandlere) og på websider, der alene er oprettet for vores nuværende eller fremtidige medarbejdere, kan der ligeledes blive vist specifik information om databeskyttelse i relation til den pågældende webside. Websider administreret af ASUS eller datterselskaber til Arvato er omfattet af deres egen information om online databeskyttelse.

Tilbage til toppen

3. Dine persondata

Oplysninger afgivet af dig:

For at kunne afgive ordrer skal du registreres hos ASUS og afgive visse personlige oplysninger, f.eks. dit navn, postadresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Du kan først modtage service eller tilbud, når du er registreret i ASUS shop. Din registrering og ordredata vil blive delt mellem Arvato og ASUS, så vi kan yde optimal service. Information fra ASUS om databeskyttelse på det tidspunkt, du registrerer dig hos ASUS, vedrører de pågældende registreringsoplysninger.

Brugerrettigheder: Du kan gennemgå/revidere alle persondata om dig, der opbevares i vores system i afsnittet "min konto" i ASUS shop.

Oplysninger, der indsamles automatisk af os:

Vi anvender almindelige Internetteknologier såsom cookies og beacons til at sikre integriteten af vores webside og tilpasse dele heraf til dine personlige behov.

Det er muligt, at Arvato som en globalt aktiv virksomhed og Arvatos serviceudbydere gemmer og/eller indsamler data i databaser i andre europæiske lande.

Vi giver tredjepartsvirksomheder, herunder AddThis, tilladelse til at indsamle anonyme oplysninger, når du besøger vores webside. Disse virksomheder kan anvende ikke-personligt identificerbare oplysninger under dit besøg på denne og andre websider med henblik på at levere markedsføring om varer og services, der kan være mere interessante for dig. Disse virksomheder anvender typisk cookies eller tredjeparts webbeacons til at indsamle disse oplysninger. Hvis du vil vide mere om denne adfærdsbaserede markedsføringspraksis, kan du besøge https://www.youronlinechoices.eu.

Tilbage til toppen

4. Videregiver Arvato indsamlede oplysninger?

Personlige oplysninger om dig bliver ikke udlånt eller solgt til tredjeparter. Arvato forbeholder sig ret til at dele data med ASUS. Arvato kan videregive dine personlige oplysninger til følgende enheder:

Selskaber, der driver virksomhed på vores vegne: Vi hyrer andre selskaber til at udføre visse forretningsaktiviteter for os. I processen kan det under visse omstændigheder være nødvendigt at få adgang til dine personlige oplysninger. Vi opfordrer disse selskaber til kun at bruge oplysningerne til levering af de aftalte services. Selskaberne må ikke overføre oplysningerne til tredjemand, medmindre dette er nødvendigt for at levere en service. Disse forretningsaktiviteter omfatter f.eks. gennemførelse af ordrer, håndtering af gavekort, bonusser og rabatter, udsendelse af spøgeskemaer til kunder samt informationsstyringsopgaver. Vi forsyner ligeledes visse serviceudbydere med samlinger af generelle oplysninger. Datterselskabers og partneres websider: Arvato sender information til partnerselskaber, der fremsætter særlige tilbud eller kører markedsføringskampagner på datterselskabers sider inden for vores webside. De informeres om fremsendelsen af oplysningerne, når de bliver bedt om at afgive personlige oplysninger på websider af denne type. Det respektive partnerselskabs brug af oplysninger, der overføres på denne måde, reguleres af partnerens egne retningslinjer for databeskyttelse. Du bør læse denne information i sin helhed, inden du overfører dine persondata.

Selskabsoverførsler: Arvato forbeholder sig ret til helt eller delvist at overføre dine personlige oplysninger i tilfælde af et salg eller overdragelse af vores selskab eller aktiver. Hvis selskabet sælges eller overdrages, kan du nægte overdragelse af dine personlige oplysninger. I nogle tilfælde kan dette betyde, at det nye selskab ikke længere kan levere den service eller de produkter til dig, som tidligere er leveret af Arvato. Arvato kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter uden samtykke fra dig til følgende formål: At overholde gældende love og regler eller retsafgørelser, at samarbejde i forbindelse med undersøgelser fra offentlige myndigheders side, at forhindre bedrageri eller håndhæve eller beskytte rettigheder tilhørende Arvato, et af Arvatos datterselskaber eller et af selskaberne i Bertelsmann-koncernen.

Dit samtykke: I alle øvrige tilfælde vil Arvato bede om udtrykkeligt samtykke fra dig, før dine personlige oplysninger videregives til tredjemand. Arvato kan f.eks. fremsætte et særligt tilbud eller lancere en konkurrence sammen med en tredjepart, i hvilket tilfælde du vil blive spurgt, om dine personlige oplysninger må sendes til denne tredjepart.

Tilbage til toppen

5. Beskyttelse af data

Arvato anvender en lang række administrative, interne og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger. Arvato har fastsat interne kontrolstandarder specifikt for behandling af persondata. Disse omfatter særligt kontrolforanstaltninger til beskyttelse af de oplysninger, vi indsamler online.

Medarbejdere hos Arvato er uddannet til at forstå og overholde disse kontrolforanstaltninger. Endvidere gør vi vores medarbejdere opmærksomme på vores information, retningslinjer og standarder for databeskyttelse. Selvom vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger, skal du også selv træffe eventuelle nødvendige foranstaltninger. Vi anbefaler, at du tager alle de forebyggende skridt, der er nødvendige for at beskytte dine personlige oplysninger, når du bruger Internettet.

Tilbage til toppen

6. Beskyttelse af børns data

Onlinebeskyttelse af børns data er særdeles vigtigt. Arvato indsamler ikke bevidst og anmoder ikke om oplysninger vedrørende børn, medmindre barnets forældre eller værger giver deres udtrykkelige samtykke hertil. Arvato anbefaler forældre eller værger at tilbringe tid med deres børn på Internettet og deltage i deres aktiviteter og interesser.

Tilbage til toppen

7. Links fra og til andre websider

Nogle Arvato-websider indeholder links til andre websider, og nogle websider indeholder links til ASUS shop. Arvato er ikke ansvarlig for retningslinjerne for databeskyttelse på disse websider. Arvato anbefaler, at du gør dig bekendt med retningslinjerne for databeskyttelse på de pågældende websider.

Tilbage til toppen

8. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende beskyttelsen af dine data, når du bruger Arvatos webside, kan du sende en e-mail til følgende adresse:

Service e-mail: shop_dk@asus.com

Du kan ligeledes skrive til os pr. post:
Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

www.arvato.com

Arvatos afdeling for online databeskyttelse vil arbejde sammen med dig med henblik på at finde en løsning, der kan gøre dig tryg i forhold til databeskyttelse.

Tilbage til toppen

9. Ændringer i denne information om databeskyttelse

Arvato forbeholder sig ret til lejlighedsvis at ændre denne information om databeskyttelse. Eventuelle ændringer i privatlivspolitikken vil blive meddelt på denne side eller. Hvis er er tale om omfattende ændringer, sender vi en e-mail til alle de kunder, vi har indsamlet personlige oplysninger om.

Tilbage til toppen

Denne information om databeskyttelse er senest ændret den April 2020.

Hent

Denne side anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne webside, erklærer du dig indforstået med vores brug af cookies.