x

Kosár (0)

  Nincs árucikk a bevásárlókosarában.

Kosár részösszeg: 0,00 Ft

ASUS WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2020. április változat)

 1. Definíciók
 2. Szerződéskötés/tulajdonjog-fenntartás/szállítási határidők
 3. Elállási jog/Vételár-visszatérítés/Az elállás következménye
 4. Személyes adatok
 5. Termékinformációk/elérhetősé
 6. Árak
 7. Fizetési feltételek és módok
 8. Engedélyek, Vámok és kiviteli előírások
 9. Felelősség korlátozása
 10. Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételeket kizárólag azokra az ügyletekre alkalmazandók, amelyek az Arvato által működtetett ASUS webáruházban a jelen weblapon keresztül köttetnek. A vevő szerződéssel nem módosítható törvényes jogai érintetlenül maradnak.

Az Arvato Supply Chain Solutions SE (An der Autobahn 22, D-33333 Gütersloh, Germany) jogosult a jelent általános szerződési feltételeket előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítani. A módosítások nem vonatkoznak olyan ügyletekre, amelyek a módosított változat nyilvánosságra hozatala előtt a jelen weblapon keresztül köttettek, ezért a weblap minden használójának javasoljuk, hogy az ügylet megkötésekor a jelen általános szerződési feltételeket a későbbi hivatkozás érdekében nyomtassa ki és/vagy más tartós módon mentse el.

1. Definíciók

"Licensz": jelenti az ASUS-Szoftverlicensz feltételeket (ASUS Software License Terms), amelyek az Arvato által működtetett jelen ASUS webáruházon keresztül beszerzett szoftvertermék megengedett használatára vonatkoznak;

"személyes adatok": az Ön által a regisztráláskor megadott személyes adatai;

"termék": mindenféle ASUS termék (különösen szoftver), amelyet Ön az Arvato által működtetett jelen ASUS webáruházon keresztül kap;

"ÁSZF": a jelen általános szerződési feltételek;

"mi": az Arvato Supply Chain Solutions SE, annak munkatársai, alvállalkozói és/vagy más vállalkozások, amelyek az Arvato által működtetett ASUS webáruházzal kapcsolatban az Arvato nevében történő szolgáltatásnyújtással vannak megbízva;

"weblap": az Arvato által működtetett ASUS üzlet;

"Ön": a jelen weblap használója;

"fizikai termék": termékek, amelyek nem digitálisak;

"backup média": az Ön által letöltött adatok másolatai. Ezek csak a letöltött tartalmat foglalják magukban, a termékazonosító kulcsot nem.

Vissza az elejére

2. Szerződéskötés/tulajdonjog-fenntartás/szállítási határidők

2.1. A jelen ÁSZF minden, ezen a weblapon keresztül megkötött ügyletre alkalmazandó. Nagyon örülünk a jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően feladott rendelésének. A szerződés az Arvato Supply Chain Solutions SE-val (An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany), az ASUS termékek független, online kereskedőjével jön létre.

2.2. A Weblapon ajánlott termékek a vevő számára csak egy ajánlat tételre történő felhívást képeznek (invitatio ad offerendum). Azáltal, hogy a vevő egy terméket megrendel, egy adásvételi szerződés megkötésére tesz kötelező erejű ajánlatot. Szabad belátásunk szerint dönthetünk, hogy egy a weblapon keresztül leadott ajánlatot elfogadunk vagy elutasítunk. A megrendelést csak akkor vagyunk kötelesek teljesíteni, és ezzel elfogadtuk az Ön ajánlatot, ha (a) az Ön rendelkezésére bocsátjuk a letöltéshez szükséges információkat és a digitális termék azonosító kulcsot vagy (b) a terméket megküldtük Önnek.

2.3. A fizikai termék leszállítása az ASUS webáruházban megadott szállítási díj megfizetésére vonatkozó fenntartással történik.

2.4. Minden szállítás a megrendelésen Ön által megadott fizetési adatok ellenőrzésének eredményétől (azok helyességétől) függően történik. Digitális termékeknél nincs mód részletekben történő szállításra.

2.5. Ha Ön ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy a hitelezőivel bármilyen bíróságon kívüli egyezséget köt, vagy a tartozásai alapján bármilyen hasonló eljárás alá tartozik vagy ilyet indít vagy annak megindítását kéri, vagy ha egyéb okunk van arra, hogy feltételezzük, Ön nincs abban a helyzetben, hogy az adósságait esedékességkor megfizesse, az egyéb jogaink érintése nélkül jogunk van minden további termék szállításától tartózkodni és az Ön megrendelését visszautasítani.

2.6. A leszállított áru a vételár teljes megfizetéséig a mi tulajdonunkban marad. Ön nem jogosult azt eddig az időpontig tovább értékesíteni.

2.7. A jelen weblapon, a megrendelés visszaigazolásán vagy egyéb helyen megadott szállítási intervallum vagy határidő esetében kötelező erővel nem bíró becslésről van szó. Igyekszünk ezeket a szállítási időket és határidőket betartani, a 3 hétnél rövidebb szállítási késedelmekért azonban nem vállalunk felelősséget. Ha a terméket nem lehet a kötelező erő nélkül megadott határidőben leszállítani, külön kérésére visszatérítjük Önnek a már megfizetett vételárat.

2.8. Annak ellenére, hogy igyekszünk a jelen weblapon megjelenített termékek elérhetőségét biztosítani, nem tudunk szavatolni azért, hogy a megrendelés időpontjában minden termék raktáron van. Ha nem lennénk abban a helyzetben, hogy az Ön megrendelését feldolgozzuk vagy teljesítsük, egy minőségben és árban egyenértékű teljesítést (árut vagy szolgáltatást) nyújtunk vagy a teljesítést minden további felelősség nélkül a magunk részéről visszautasítjuk. Egy ilyen esetben Önt erről haladéktalanul tájékoztatjuk.

Vissza az elejére

3. Elállási jog/Vételár-visszatérítés/Az elállás következménye

3.1. Ha Ön a jogszabályok értelmében egy fogyasztó, azaz ha Ön nem egy üzletszerűen működő vállalkozás nevében vagy mint egyéni vállalkozó jár el, a jelen weblap útján megkötött szerződéstől, a szerződéskötéstől számított munkanapon belül, 8 belül indokolás nélkül, írásban (pl. levél, fax, e-mail) vagy a dolog visszaküldése útján elállhat.

3.2. A határidő kezdete szempontjából az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás szöveges formában történő kézhezvétele az irányadó. Áruk (fizikai termékek) szállítása esetén a határidő azonban nem kezdődik meg az árunak a címzetthez történő megérkezése napjáig (hasonló áruk ismételt szállítása esetén pedig az első részbeni szállítás megérkezésének napjáig). Ha azonban valamilyen szolgáltatást nyújtunk (letöltés vagy szavatossági idő meghosszabbítása) a határidő nem kezdődik el a szerződéskötés napja előtt, azaz azon a napon, amelyen Ön az "én számlám" területen a letöltéshez hozzáfér, ill. amelyen az igazolást a szavatossági idő meghosszabbításáról (elektronikus változatban vagy papírformán) kézhez vette. Az elállási határidő semmiképpen sem kezdődik a BGB 312.c § 2. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése előtt.

3.3. Az elállás hatályosságához az elállási nyilatkozat határidőben történő elküldése, vagy fizikai termékeknél az áru megfelelő időben történő visszaküldése elegendő. Digitális termékek esetében az elálláshoz nem elegendő sem az Önnek a megrendelésének megfelelően ingyenesen rendelkezésére bocsátott back-up medium visszaadása se nem szükséges, se nem elégséges. Az Ön által fizetett vételárat az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül ugyanolyan módon fizetjük Önnek vissza, ahogyan Ön azt megfizette. Egy érvényes elállás esetén Ön a továbbiakban nincs kötve a megrendeléséhez.

Az elállási nyilatkozatot a következő címre kell küldeni: shop_hu@asus.com

vagy postán:

Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

Idézési cím: Arvato Supply Chain Solutions SE, An der Autobahn 22, D-33333 Gütersloh, Germany

Internet: www.arvato.com

Székhely: Gütersloh, Cégbíróság: Amtsgericht Gütersloh, Cégjegyzékszám: HRB 11370

Ügyvezetők: Julia Börs, Boris Scholz, Frank Günter Schirrmeister (Chm.), Andreas Alexander Barth, Dr. Thorsten Winkelmann | Chairman of the board: Frank Günter Schirrmeister.

3.4. Az elállás következményei: egy joghatályos elállás esetén mindkét fél köteles a kapott szolgáltatást visszaadni az esetleges hasznokkal (pl. kamatok) együtt. Ha Ön a kapott szolgáltatást nem tudja egészében vagy részben visszaadni, vagy csak rosszabb állapotban tudja visszaadni, Ön adott esetben az értékcsökkenést köteles megtéríteni. Ez fizikai termékek átadásánál nem alkalmazandó, ha a termék romlása kizárólag annak ellenőrzésére – ahogyan az pl. egy hagyományos üzletben lehetséges lett volna – vezethető vissza. Egyebekben az értékcsökkenés megtérítését Ön elkerülheti, ha a terméket nem úgy veszi használatba, mintha az a tulajdona lenne és tartózkodik mindentől, ami annak értékét csökkentheti.

3.5. Az elálláshoz meg kell adni minden részletes adatot az ügyletről, amelyre az elállás vonatkozik. Javasoljuk, hogy az idevonatkozó levelezést – különösen a vásárlási bizonylatot - biztonságos helyen őrizze meg, mert e nélkül nem tudjuk a vételárat visszatéríteni.

3.6. A csomagküldő szolgálat útján küldhető termékeket a mi költségünkre és a mi kárveszély-viselésünk mellett vissza kell küldeni a részünkre. A visszaküldés költségeit akkor kell Önnek fizetnie, ha a szállított termék megfelel a megrendelt terméknek, ha a visszaküldendő termék ára a 40 EUR-t nem haladja meg, vagy ha egy ennél magasabb áru termék esetében Ön az elállás időpontjában az ellenértéket vagy a szerződésben megállapodott részletfizetést még nem teljesítette. Egyéb esetekben a visszaküldés az Ön számára ingyenes. A csomagküldő szolgálat útján nem küldhető termékeket elhozzuk Öntől. A visszafizetésre való felszólításnak az elállási nyilatkozat elküldésétől számított 30 napon belül meg kell történnie.

3.7. Kérjük vegye figyelembe: az Ön elállási joga megszűnik, ha mi az Ön kifejezett engedélye mellett az elállási határidő lejárta előtt megkezdjük a szolgáltatásnyújtást, vagy ha Ön maga kezdeményezi a szolgáltatásnyújtás megkezdését (pl. termék letöltése).

3.8. Szoftvernek adathordozón történő szállítása esetén Önnek nincs elállási joga, amennyiben Ön a szállított adathordozót kicsomagolta.

3.9. Amint Ön gyakorolta az elállási jogát, egy e-mailt fog kapni az elállási jog gyakorlására vonatkozó előírásainkról. Ezt 30 napon belül vissza kell, hogy küldje nekünk, különben az elállási nyilatkozatát töröljük a rendszerből.

Vissza az elejére

4. Személyes adatok

Ön szavatol azért, hogy a személyes adatok, amelyeket regisztráláskor megad, minden szempontból megfelelnek a valóságnak, helyesek, teljesek és naprakészek. Nem felelünk semmilyen kárért, amelyet Ön a helyes, személyes adatainak a meg nem adásából, ideértve különösen az aktuális e-mail címet, következőn szenved el. A weblapon keresztül megadott személyes adatokat az adatvédelmi előírásaink (Arvato adatvédelmi nyilatkozat) és az Ön specifikációi szerint használunk fel. Ha bármilyen jogszabály vagy jogcím alapján arra lennénk kötelezve, hogy az Ön személyes adatait rendőrség vagy egyéb bíróság vagy hatóság részére megadjuk, akkor jogosultak leszünk az Ön személyes adatait nekik megadni.

Vissza az elejére

5. Termékinformációk/elérhetőség

Minden egyes az ASUS webáruházban felkínált termék az ASUS szellemi tulajdona és vonatkoznak rá az ASUS szoftver licensz feltételek. A termékek aktiválásához és működtetéséhez szükséges termékspecifikációk és rendszerkövetelmények a www.asus.com alatt vannak részletesen ismertetve. Nem tudjuk megállapítani, hogy az Ön számítógépe a rendszerkövetelményeknek megfelel-e, és nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön számítógéprendszerének a termék installációja utáni működőképességéért.

Vissza az elejére

6. Árak

A weblapon az Ön megrendelésének idejében közzétett árak érvényesek és hozzáadandók a weblapon kimutatott kézbesítési költségek. Az árak tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót (ÁFA), kivéve ha a weblapon kifejezetten ezzel ellentétes rendelkezés van feltüntetve.

Az árakhoz hozzáadandók a felmerülő posta- és szállítási költségek a szállítási területen belül megállapodott szállítási helyre vonatkozóan (a kézbesítési költségek a weblapon fel vannak tüntetve).

Időnként előfordulhat, hogy valamilyen programozási vagy adatátviteli hiba miatt egy pontatlan ár kerül megadásra. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az alkalmazandó jogszabályok keretein belül az árat korrigáljuk és Önnek egy helyesbített ajánlatot nyújtsunk át a termékeinkre és szolgáltatásainkra abban az esetben, ha az ár jelentősen a piaci ár alatt került bemutatásra.

Vissza az elejére

7. Fizetési feltételek és módok

Minden fizetést a weblapon megadott devizanemben kell teljesíteni és az a megrendelés elfogadásakor azonnal esedékessé válik. A hitelkártyákat a vételi ajánlat elfogadásának idejében terheljük meg. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hitelkártyás fizetéseket az Ön megrendelésének elfogadása előtt ellenőrizzük.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén az Európai Központi Bank alapkamata + 5 % éves kamatot számítsunk fel. Az ügyletekre vonatkozó eljárás miatt a követelésünkkel szemben beszámításra csak akkor van mód, ha Ön valamely megrendelés feladása előtt velünk kapcsolatba lépett. Beszámítást csak nem vitatott, vagy egy hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság ítéletébe foglalt követelésekkel szemben fogadunk el.

Vissza az elejére

8. Engedélyek, Vámok és kiviteli előírások

Ha az adásvételhez, a szállításhoz vagy a használathoz bármilyen központi közigazgatási vagy egyéb hatósági engedély vagy hozzájárulás szükséges, az Ön kötelezettsége, hogy az engedélyt vagy hozzájárulást a saját költségére beszerezze és azt nekünk felszólításra bemutassa. Ennek be nem szerzése nem jogosítja fel Önt, hogy az áru kifizetését visszatartsa vagy időben kitolja. Ön köteles viselni az engedély be nem szerzéséből eredő minden kiadásunkat és költségünket.

Az Ön részére a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint eladott termékek meghatározott kiviteli törvények vagy korlátozások alá eshetnek azon a szállítási területen, ahol Ön ezeket átvette vagy használja, valamit más joghatóságok területén is. Az Ön kötelezettsége ezeket betartani és minden olyantól tartózkodni, ami ezekbe beleütközne.

Az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) importált, meghatározott érték feletti áru vámkötelezettség alá eshet (pl. ha az áru ára meghaladja a személyes vámmentességi összeget). Előfordulhat, hogy az árunak az Ön által megadott helyre történő érkezésekor Önnél vám-, behozatali illeték- vagy – adókötelezettsége keletkezik. Minden ilyen a vámkezelésből vagy egyéb behozatali illetékből keletkező többletköltséget Önnek kell viselnie, mert ezek a mi hatókörünkön kívül vannak és számunkra ismeretlenek. A vámról és egyéb illetékekről az Ön joghatósága szerinti vámhatóságtól kaphat további tájékoztatást.

Vissza az elejére

9. Szavatosság és felelősség

Semmilyen időpontban nem vállalunk jótállást, kivéve ha az a szó, hogy "jótállás" kifejezetten meg van nevezve.

Szavatosság esetében a hibát a döntésünk szerint vagy kijavítjuk, vagy a hibás termék helyett egy újat szolgáltatunk.

Személyi sérülést, vagy bármely fél vagy harmadik személy halálának esetét kivéve nem felelünk Önnel, vagy bármilyen egyéb harmadik személlyel szemben olyan károkért, amelyek a jelen szerződés általunk történő teljesítése során keletkeznek, kivéve ha ezen károk a mi szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartásunk, vagy egy olyan harmadik személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának az eredménye, aki a szerződéses kötelezettségeink jelen ÁSZF szerinti teljesítése során a mi nevünkben jár el. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősségünket ez a korlátozás nem érinti.

Vissza az elejére

10. Záró rendelkezések

10.1. Ön nem jogosult a jogait harmadik személyekre átruházni.

10.2. A szerződésekre, amelyek azon megrendelésekből keletkeznek, amelyeket Ön a weblapon keresztül ad le, valamint az azokból keletkező igényekre a német jog az irányadó, kivéve annak nemzetközi magánjogi normáit. Az ENSZ nemzetközi adásvételre vonatkozó egyezményének alkalmazása kifejezetten ki van zárva. A jelen jogválasztás nem érinti az Ön olyan törvényes jogait, amelyekre Ön, mint fogyasztó a lakóhelye szerinti ország fogyasztóvédelmi törvényei szerint jogosult.

10.3. Ha Ön egy vállalkozás, vagy egy közjogi alapítvány, vagy a lakóhelye szerint alapvetően nem esik egy német bíróság joghatósága alá, a mi székhelyünk számít teljesítési helynek minden a jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés céljából. Fenntartjuk azonban magunknak a jogot, hogy az általános illetékességi/joghatósági szabályok szerint indítsunk pert.

10.4. Ha egy illetékes bíróság a jelen ÁSZF-nek bármely részét érvénytelennek vagy hatálytalannak nyilvánítaná, úgy ez az érvénytelenség vagy hatálytalanság nem hat ki az ÁSZF más rendelkezéseire. Azok továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

10.5. Ha valamely fél elmulaszt vagy késlekedik, hogy kikényszerítse valamely másik felet terhelő kötelezettség teljesítését, vagy gyakorolja valamely jogát, ez nem jelent lemondást erről a jogról vagy kötelezettségről.

10.6. A jelen ÁSZF szerinti valamely kötelezettségünk késedelmes teljesítéséért vagy nem teljesítéséért nem vagyunk felelősek, ha a késedelmes teljesítést vagy nem teljesítést olyan körülmények okozzák, amelyek a hatókörünkön kívül vannak. Különösen nem tudunk olyan problémákért felelősséget vállalni, amelyekkel Ön az internet hozzáférés vagy az Ön e-mail postafiókjához való hozzáférés során szembesül, vagy más technikai problémákért, amelyek az Ön által választott hardveren vagy szoftveren, vagy az Ön által választott internet szolgáltatón alapulnak.

Vissza az elejére

Letöltés

Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal böngészésének folytatásával Ön elfogadja a cookie-k használatát.