Afdruk

  1. Auteursrecht
  2. Aansprakelijkheid
  3. Redactie
  4. Opmerking
  5. Verklaring
  6. Misbruik

1. Auteursrecht

Copyright 2017 Arvato Distribution GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Alle inhouden (teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden alsook hun ordening e.a.) op de website https://eshop.asus.com van de Arvato Distribution GmbH vallen onder de bescherming van auteursrecht en andere beschermingswetten. De rechtsbescherming is ook tegenover databanken en soortgelijke inrichtingen geldig. De inhouden zijn alleen voor de afroep op het internet volgens de bepalingen vrij te gebruiken. De inhouden van deze websites mogen buiten de grenzen van het auteursrecht niet zonder schriftelijke toestemming van de Arvato Distribution GmbH op een of andere wijze worden verveelvoudigd, verbreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt. Een aantal gedeeltes van de website bevat bovendien afbeeldingen die onder copyright van derden vallen. Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de website wettelijk beschermd door het merkenrecht.

Terug naar het begin

2. Aansprakelijkheid

Alle gegevens van dit internetaanbod zijn zorgvuldig gecontroleerd. Wij proberen het informatieaanbod continu uit te breiden en te actualiseren. Een garantie voor volledigheid, juistheid en laatste actualiteit kan echter niet worden gegeven. Arvato Distribution GmbH stelt deze informatie zonder enige verzekering of garantie, het zij uitdrukkelijk of stilzwijgend, ter beschikking. Arvato Distribution GmbH sluit iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect door het gebruik van deze website ontstaat uit, voor zover deze niet op opzet of grove nalatigheid van Arvato Distribution GmbH berust.

Terug naar het begin

3. Redactie

Arvato Distribution GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 23
D-33332 Gütersloh, Germany
www.arvato.com

E-mail sturen naar: shop_nl@asus.com / shop_beldut@asus.com

Arvato Distribution GmbH, Registered Office: Harsewinkel

Commercial Register: Amtsgericht Gütersloh HRB 2200
Executive Management: Andreas Barth, Carsten Coesfeld, Frank Schirrmeister, Boris Scholz, Martin Stirm, Niels Weithe, Dr. Thorsten Winkelman

Btw-nummer voor fysieke producten is: BE0830841028
Btw-nummer voor digitale producten is: DE811147844

Terug naar het begin

4. Opmerking

Alle gegevens op deze pagina’s zijn met grote zorgvuldigheid, echter zonder waarborg gepubliceerd.

Het gebruik van de hier gepubliceerde informatie gebeurt op eigen risico. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die door het gebruik van de op deze pagina’s gepubliceerde gegevens/informatie ontstaat.

Deze website kan met Internet Explorer 9 of hoger, evenals de huidige versies van Firefox, Chrome en Safari optimaal worden gebruikt.

Terug naar het begin

5. Verklaring

Met het oordeel van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank in Hamburg besloten dat door het plaatsen van een link de verantwoordelijkheid voor de inhouden van de vreemde pagina moet worden overgenomen. Dit kan volgens de arrondissementsrechtbank in Hamburg alleen worden vermeden doordat men zich uitdrukkelijk van deze inhouden distantieert. Daarom wordt er op deze plaats verklaard dat deze website zich van de vormgeving en inhouden van alle gelinkte pagina’s uitdrukkelijk distantieert en zich de inhoud ervan niet eigen maakt.

Terug naar het begin

6. Misbruik

We doen ons best om deze website zo goed mogelijk te laten werken. Soms kunnen er onderbrekingen of fouten optreden. Je kunt onze webmaster contacteren bij technische problemen via shop_webmaster@asus.com.

Aarzel niet om melding te maken van misbruik van deze site of de inhoud ervan via shop_abuse@asus.com.

Terug naar het begin

Download