x

Shopping Cart (0)

  Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal mandje: € 0,00

Arvato Privacy Statement

 1. Onze commitment ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens
 2. Doel van deze Privacy Statement
 3. Uw persoonlijke gegevens
 4. Geeft Arvato de verzamelde informatie door?
 5. Bescherming van uw gegevens
 6. Bescherming van de gegevens van kinderen
 7. Links van en naar andere websites
 8. Contactinformatie
 9. Wijziging van deze Privacy Statement

1. Onze commitment ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens

Arvato maakt zich sterk om uw gegevens online te beschermen. Wij beloven uw persoonsgegevens te beschermen en spannen ons dienovereenkomstig in om deze gegevens uitsluitend volgens uw wensen te gebruiken. Arvato speelt een toonaangevende rol als het erom gaat klanten en andere bedrijven inzicht te geven in het belang van het juiste gebruik van persoonsgegevens. Als wereldwijd opererend bedrijf verzamelt of slaat Arvato mogelijk gegevens op in databases in Duitsland.

Terug naar het begin

2. Doel van deze Privacy Statement

Met deze Privacy Statement willen wij u informeren over de richtlijnen van Arvato voor de online bescherming van persoonsgegevens ten behoeve van de ASUS Shop, alsmede over de mogelijkheden die u ter beschikking staan voor het verzamelen van gegevens over uzelf op deze website. Informatie over andere offline gegevensverzamelingen kunt u via de hieronder aangegeven contactinformatie opvragen.

LET OP: Op de websites van onze dochtermaatschappijen (bijv. op websites waarop Arvato samen met ASUS content beschikbaar stelt) worden mogelijk specifieke richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens weergegeven die betrekking hebben op die bepaalde website. Op niet publieke toegankelijke websites (bijv. sites die uitsluitend toegankelijk zijn voor dealers en winkeliers) alsmede op websites die worden gemaakt voor onze medewerkers (of toekomstige medewerkers) worden eventueel ook specifieke richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens weergegeven die betrekking hebben op die bepaalde websites. Op websites die worden beheerd door dochtermaatschappijen van Arvato zijn eigen richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Terug naar het begin

3. Uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zorgen ervoor dat wij in staat zijn om u een betere service te bieden, omdat wij onze communicatie dan op uw interesses kunnen afstemmen en u zo uitsluitend de informatie kunnen doen toekomen die voor u echt relevant is. Hieronder vindt u een lijst van informatie die wij verzamelen.

Uitdrukkelijk door u verstrekte informatie:

Om bestellingen te kunnen plaatsen, wordt u verzocht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Daartoe behoren bijvoorbeeld naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt weigeren om deze informatie te verstrekken, maar in dat geval zult u niet over bepaalde services of aanbiedingen kunnen beschikken.

Gebruikersrecht: uw op een bepaald moment bij ons opgeslagen gegevens kunt u op uw persoonlijke account pagina inzien.

Automatisch door ons verzamelde informatie:

Wij maken gebruik van gangbare Internet-technologieën, zoals cookies en beacons, om de integriteit van onze website te waarborgen en gedeelten van de website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

Het is mogelijk dat Arvato, als wereldwijde actieve onderneming, en zijn serviceproviders gegevens opslaan en/of verzamelen in databases in andere Europese landen.

We staan externe bedrijven, waaronder AddThis, toe om bepaalde anonieme informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven mogen tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites niet-persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten die waarschijnlijk interessant zijn voor u. Deze bedrijven gebruiken meestal een cookie of een extern webbaken om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over deze gedragsadvertentiepraktijken kunt u een bezoek brengen aan https://www.youronlinechoices.eu.

Terug naar het begin

4. Geeft Arvato de verzamelde informatie door?

Persoonsgegevens worden niet aan derden verhuurd of verkocht. Arvato behoudt zich het recht voor om de gegevens door te geven aan ASUS. Arvato kan uw persoonsgegevens als volgt doorgeven:

bedrijven die in onze opdracht handelen: wij geven andere bedrijven opdracht om bepaalde activiteiten voor ons uit te voeren. Daarbij kan het eventueel noodzakelijk zijn dat zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij verplichten deze bedrijven om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de overeengekomen diensten. Het is deze bedrijven niet toegestaan om de gegevens over te dragen aan derden, tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is. Tot deze activiteiten behoren bijvoorbeeld het uitvoeren van orders, het afhandelen van tegoedbonnen, premies en kortingen, het uitvoeren van klantenenquêtes en taken op het gebied van informatiemanagement. Daarnaast stellen wij bepaalde dienstverleners verzamelde, algemene informatie ter beschikking. Websites van dochtermaatschappijen en partners: Arvato geeft informatie door aan partnerbedrijven die gezamenlijk speciale aanbiedingen of reclame-acties op websites van dochtermaatschappijen binnen onze website aanbieden. U wordt geïnformeerd over het doorgeven van deze informatie als u op dergelijke websites wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Het gebruik van op deze wijze verkregen informatie door de partner is onderhevig aan de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van de betreffende partner. Het verdient aanbeveling deze richtlijnen door te lezen alvorens de gegevens te verstrekken.

Bedrijfsovernames: Arvato behoudt zich het recht voor om in geval van een verkoop of overname van ons bedrijf of van onze activa uw persoonsgegevens hetzij geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen. Wordt het bedrijf verkocht of overgenomen, dan biedt Arvato u de mogelijkheid om de overdracht van uw persoonsgegevens te weigeren. Dat betekent in enkele gevallen mogelijk dat het nieuwe bedrijf de eerdere diensten of producten van Arvato niet langer kan leveren.

Op deze website worden met behulp van etracker technologie (www.etracker.de) gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen aangemaakt. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt die evenwel gegevens uitsluitend onder pseudoniem verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet samengevoegd met gegevens over de houder van het pseudoniem. Er kan op ieder moment met werking voor de toekomst bezwaar gemaakt worden tegen het verzamelen en opslaan van de gegevens voor de toekomst.

Uitvoering van wetgeving: Arvato kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden zonder uw toestemming aan derden bekendmaken: voldoen aan wetten, verordeningen of gerechtelijke vonnissen, medewerking aan onderzoeken van overheidsinstanties, voorkoming van fraude of het effectueren of beschermen van de rechten van Arvato of van haar dochtermaatschappijen of bedrijven van de Bertelsmann Groep.

Uw toestemming: in alle andere gevallen verzoekt Arvato u om uw uitdrukkelijke toestemming alvorens uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Arvato kan bijvoorbeeld samen met een derde partij een speciale actie of een prijsvraag aanbieden en u wordt dan gevraagd of uw persoonsgegevens aan deze derde partij mogen worden doorgegeven.

Terug naar het begin

5. Bescherming van uw gegevens

Arvato maakt gebruik van een groot aantal verschillende administratieve, bedrijfsinterne en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Arvato heeft interne controlenormen opgesteld die specifiek betrekking hebben op het omgaan met persoonsgegevens. Daartoe behoren bepaalde controles ter bescherming van de online door ons verzamelde informatie.

Medewerkers van Arvato worden opgeleid om deze controles te begrijpen en in acht te nemen. Bovendien delen wij onze medewerkers onze wenken, richtlijnen en voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens mee. Hoewel wij ons sterk maken voor de bescherming van uw persoonsgegevens, moet ook u de noodzakelijke stappen daartoe nemen. Wij adviseren u om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens bij het gebruik van Internet te beschermen.

Terug naar het begin

6. Bescherming van de gegevens van kinderen

De online-bescherming van de gegevens van kinderen is bijzonder belangrijk. Arvato verzamelt en vraagt niet opzettelijk informatie over kinderen op, tenzij de ouders of voogden van de kinderen hiermee uitdrukkelijk instemmen.

Arvato dringt er bij ouders en voogden op aan om samen met hun kinderen tijd op Internet door te brengen om betrokken te zijn bij hun activiteiten en interesses.

Terug naar het begin

7. Links van en naar andere websites

Enkele Arvato websites bevatten links naar andere websites en enkele websites bevatten links naar de website van ASUS Shop. Arvato is niet verantwoordelijk voor de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van dergelijke websites. Arvato adviseert u om u op de hoogte te stellen van de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van dergelijke websites.

Terug naar het begin

8. Contactinformatie

Als u vragen of bezwaren heeft over de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van een website van Arvato, stuur ons dan een e-mail aan het volgende adres:

Service email: shop_nl@asus.com; shop_beldut@asus.com.

U kunt ook via de post contact met ons opnemen:
Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

www.arvato.com

De afdeling voor de online-bescherming van persoonsgegevens van Arvato zoekt samen met u een oplossing om uw bezwaren ten aanzien van deze richtlijnen uit de weg te ruimen.

Terug naar het begin

9. Wijziging van deze Privacy Statement

Arvato behoudt zich het recht voor om deze richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van tijd tot tijd te wijzigen. Daartoe wordt op deze pagina in duidelijke vorm een aankondiging geplaatst of, als het gaat om een verstrekkende verandering, een e-mail gestuurd naar alle klanten van wie wij persoonsgegevens hebben verzameld.

Terug naar het begin

Laatste wijziging van deze richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens: April 2020.

Download

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.