x

Koszyka (0)

  Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa w koszyku: 0,00 zł

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nasze zaangażowanie w ochronę danych osobowych
 2. Zakres niniejszych Informacji
 3. Twoje dane osobowe
 4. Czy Arvato przekazuje gromadzone informacje?
 5. Ochrona danych osobowych
 6. Ochrona danych osobowych dzieci
 7. Linki "z" i "do" innych stron internetowych
 8. Informacje kontaktowe
 9. Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych osobowych

1. Nasze zaangażowanie w ochronę danych osobowych

Firma Arvato zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w systemie online.

Obiecujemy ochronę danych osobowych jak również zapewniamy, że podejmiemy wszelkie właściwe kroki, aby zapewnić, że wszystkie Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z Państwa życzeniem. Firma Arvato odgrywa wiodącą rolę w zaznajamianiu klientów oraz firm ze znaczeniem, jakie ma prawidłowe wykorzystywanie wszelkich danych osobowych.

Arvato, jako firma o globalnym zakresie, zapisuje i/lub gromadzi dane osobowe w bazach danych w Niemczech i/lub innych obiektach Arvato.

Powrót do góry

2. Zakres niniejszych Informacji

Celem niniejszych informacji o ochronie danych osobowych jest zapoznanie Państwa z regulacjami Arvato w zakresie ochrony danych osobowych online dla sklepu ASUS oraz poinformowanie Państwa o możliwościach, które mają Państwo do dyspozycji w związku ze zbieraniem Państwa danych. Dodatkowe informacje na temat innych zbiorów danych osobowych offline można uzyskać również używając adresów kontaktowych wyszczególnionych poniżej.

UWAGA:
Na stronach internetowych naszych spółek zależnych (np. na stronach internetowych gdzie Arvato dostarcza zawartość w połączeniu z ASUS) możliwe jest wyświetlanie specyficznych informacji na temat ochrony danych osobowych, właściwych dla tych stron. Na prywatnych stronach internetowych (np. dostępnych tylko dla handlowców i sprzedawców detalicznych) oraz na stronach internetowych stworzonych wyłącznie dla naszych pracowników (lub przyszłych pracowników), będą pokazywane takie informacje dotyczące danych osobowych, które są właściwe dla tych stron.

Strony internetowe administrowane spółki zależne Arvato mają własne zobowiązania do ochrony online informacji dotyczących danych osobowych.

Powrót do góry

3. Twoje dane osobowe

Zgromadzone przez nas dane osobowe pozwalają nam zaoferować Państwu lepszą obsługę, jak również dostosować nasze działania w zakresie komunikacji z Państwa zainteresowaniami, wysyłając jednocześnie tylko te informacje, które są rzeczywiście istotne dla poszczególnych osób. Poniżej znajdziesz listę gromadzonych informacji.

Informacje dostarczone przez Państwa:

Aby złożyć zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się w ASUS oraz o dostarczenie określonych danych osobowych. Są to między innymi: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu. Usługi lub oferty będą dostępne jedynie po zarejestrowaniu się w sklepie ASUS. W celu zapewnienia optymalnych usług rejestracja oraz dane dotyczące zamówienia zostaną podzielone pomiędzy Arvato i ASUS. Poszczególne informacje o ochronie danych osobowych dostarczonych w chwili rejestracji w ASUS odnoszą się do danych rejestracyjnych.

Prawo użytkownika: Poprzez państwa osobiste konto mają Państwo wgląd we wszystkie dane osobowe, które są obecnie przez nas przechowywane.

Informacje automatycznie gromadzone przez nas:

Aby zagwarantować integralność naszej strony internetowej oraz dopasować jej poszczególne elementy od Państwa potrzeb używamy wysoko zaawansowanych technologii internetowych takich jak "cookies" (ciasteczka), czy sygnalizatory.

Arvato, jako firma działająca globalnie, a także dostawcy, od których nabywa usługi, mogą zapisywać i gromadzić dane w bazach danych w innych krajach europejskich.

Zezwalamy firmom zewnętrznym, w tym firmie AddThis, na gromadzenie niektórych anonimowych informacji uzyskiwanych w trakcie korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej. Firmy te mogą wykorzystywać informacje nieidentyfikujące tożsamości danej osoby podczas wizyt na tej i innych stronach internetowych w celu wyświetlania reklam towarów i usług dostosowanych w większym stopniu do zainteresowań użytkownika strony. W celu zgromadzenia wspomnianych informacji firmy te zazwyczaj korzystają z plików cookie lub sygnału nawigacyjnego w sieci Web podmiotu zewnętrznego. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad reklamy behawioralnej, zapraszamy na stronę https://www.youronlinechoices.eu.

Powrót do góry

4. Czy Arvato przekazuje gromadzone informacje?

Informacje Państwa dotyczące nie są udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim. Arvato zastrzega sobie prawo do udostępniania danych ASUS. Arvato może przekazać informacje osobowe w następujących sytuacjach:

Firm działających w naszym imieniu: zatrudniamy inne firmy do wykonywania niektórych gałęzi naszej działalności. W związku z powyższym może okazać się konieczny dostęp do Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy powyższe firmy do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do świadczenia uzgodnionych usług. Firmy te nie mogą przekazywać informacji osobom trzecim, chyba że jest to konieczne dla wykonania uzgodnionych działań. Do działań tych nalezą np. realizacja zamówień, opracowywanie kwestii związanych z bonami, premiami, rabatami, prowadzenie ankiet dla klientów oraz zadań związanych z zarządzaniem informacjami. Ponadto niektórym usługodawcom udostępniamy informacje o charakterze ogólnym.

Strony internetowe spółek zależnych i partnerów: Arvato przekazuje informacje do firm partnerskich, które tworzą specjalne oferty oraz wspólne kampanie promocyjne na stronach internetowych spółek zależnych w ramach naszej strony internetowej. Będą Państwo informowani o przekazywaniu takich danych, w momencie kiedy na takich stronach internetowych zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Wykorzystanie tak przekazanych informacji przez Partnera odbywa się według jego regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Przed przekazaniem swoich danych osobowych należy zapoznać się z tymi regulacjami.

Transfery: Arvato zastrzega sobie prawo do przeniesienia w całości lub w części zgromadzonych danych osobowych, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. W przypadku sprzedaży lub przeniesienia przedsiębiorstwa Arvato daje Państwu możliwość nie udzielenia zgody na przekazanie swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że nowa spółka nie będzie w stanie oferować usług lub produktów, które były wcześniej oferowane/dostarczane przez Arvato.

Wykonanie ustawy: Arvato może ujawnić dane osobowe osobom trzecim bez Państwa zgody w następujących przypadkach: w celu zgodnym z ustawą, rozporządzeniem lub decyzją sądu; do współpracy w ramach dochodzeń prowadzonych przez władze publiczne; w celu zapobiegania oszustwom; w celu wykonania lub ochrony praw Arvato, jednej z jej spółek zależnych lub jednej z firm w Bertelsmann Group.

Państwa Zgoda: We wszystkich pozostałych przypadkach, Arvato zwróci się o wyraźną zgodę na ujawnienie osobom trzecim informacji osobowych. Na przykład Arvato może stworzyć specjalną ofertę lub ogłosić konkurs z nagrodami wraz z osobą trzecią, w takim przypadku zostaną Państwo zapytani o możliwość przekazania Państwa danych osobowych do osób trzecich.

Powrót do góry

5. Ochrona danych osobowych

Arvato używa różnorodnych administracyjnych oraz wewnętrznych technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Firma Arvato ustanowiła standardy kontroli wewnętrznej, które szczególnie dotyczą przetwarzania danych osobowych. Należą do nich szczególne środki kontroli dla ochrony informacji zebranych przez nas online.

Pracownicy Arvato są przeszkoleni w zrozumieniu i zastosowaniu tych środków kontrolnych. Dodatkowo, nasi pracownicy są poinformowani o naszych zasadach, regulacjach i standardach ochrony danych osobowych. Mimo, że jesteśmy zaangażowani w ochronę Państwa danych osobowych, również Państwo musza odjąć konieczne kroki w tym celu. Podczas korzystania z Internetu zaleca się podjęcie wszelkich niezbędnych kroków oraz środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych.

Powrót do góry

6. Ochrona danych osobowych dzieci

Ochrona online danych osobowych dzieci jest szczególnie ważna. Arvato świadomie nie gromadzi lub nie żąda informacji na temat dzieci, chyba że rodzice lub opiekunowie dzieci wyrażą na to wyraźną zgodę. Arvato sugeruje rodzicom lub opiekunom, by uczestniczyli w działalności i zainteresowaniach ich dzieci w Internecie.

Powrót do góry

7. Linki "z" i "do" innych stron internetowych

Niektóre strony internetowe Arvato zawierają linki do innych stron internetowych, a niektóre inne strony internetowe zawierają linki do strony internetowej sklepu Arvato ASUS. Arvato nie ponosi odpowiedzialności za regulacje w zakresie ochrony danych, stosowanych na takich stronach. Arvato zaleca zapoznanie się z regulacjami ochrony danych osobowych takich stron.

Powrót do góry

8. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania ze stron Arvato, prosimy wysłać e-mail na adres:

Service Email: shop_pl@asus.com

lub przesłać pocztą na adres:
Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

www.arvato.com

W celu znalezienia rozwiązań jak również w celu usunięcia wszelkich obaw w związku z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych online, oddział Arvato odpowiedzialny za ochronę danych osobowych będzie z Państwem współpracować.

Powrót do góry

9. Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych osobowych

Arvato zastrzega sobie prawo do zmiany co jakiś czas niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. W tym celu wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na tej stronie lub, jeśli zmiany są rozległe, informacja w tej sprawie będzie wysyłana do wszystkich klientów, których dane osobowe zebraliśmy.

Powrót do góry

Wersja: Kwietnia 2020

Pobierz

Strona korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na korzystanie przez nas z plików cookie.