x

Kundvagn (0)

  Du har inga artiklar i kundvagnen.

Totalt: 0,00 SEK

Information om skydd för personuppgifter

 1. Vårt åtagande angående skydd av dina personuppgifter
 2. Informationens omfattning
 3. Dina personuppgifter
 4. Sprider Arvato vidare den inhämtade informationen?
 5. Skydd av dina personuppgifter
 6. Skydd av barns personuppgifter
 7. Länkar från och till andra webbsidor
 8. Kontaktuppgifter
 9. Ändringar av information om skydd för personuppgifter

1. Vårt åtagande angående skydd av dina personuppgifter

Arvato är skyldig att skydda dina personuppgifter på internet. Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter samt att vidta lämpliga åtgärder för att försäkra att vi endast använder informationen enligt dina önskemål. Arvato har en ledande roll i att informera kunder och andra företag om betydelsen av att använda personuppgifter på rätt sätt. Det är möjligt att Arvato, i egenskap av ett globalt aktivt företag, sparar och/eller samlar uppgifter i databaser i Tyskland och/eller andra globala Arvato-anläggningar.

Tillbaka till toppen

2. Informationens omfattning

Vår avsikt med denna information om skydd för personuppgifter är att informera om Arvatos riktlinjer för dataskydd på internet avseende ASUS-webbshop samt informera dig om vilka möjligheter du har att samla dina uppgifter på den här webbsidan. Du kan begära information om andra datainsamlingar som gjorts offline från kontaktadressen nedan.

OBSERVERA: Webbsidor som drivs av ASUS eller deras dotterbolag (t.ex. webbsidor där Arvato tillhandahåller innehållet tillsammans med ASUS) kan ha särskild dataskyddsinformation avseende den aktuella webbsidan. Privata webbsidor (t.ex. sådana som är tillgängliga endast för näringsidkare och återförsäljare) samt webbsidor som endast är ämnade för våra anställda (eller blivande anställda) kan också innehålla särskild dataskyddsinformation avseende den aktuella webbsidan. Webbsidor som administreras av ASUS eller Arvatos dotterbolag omfattas av sin egen information om skydd för personuppgifter som finns att hitta på deras respektive webbsida.

Tillbaka till toppen

3. Dina personuppgifter

Personuppgifterna underlättar för oss att erbjuda dig bättre service eftersom vi kan skräddarsy vår kommunikation efter dina intressen genom att bara skicka den information som är relevant för dig. Nedan finner du en lista över den information som vi samlar in.

Information som du uttryckligen förser oss med:

För att vi ska kunna göra din beställning, måste du registrera dig hos ASUS samt ange vissa personuppgifter. Dessa uppgifter innefattar t.ex. ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Du får tillgång till tjänster och erbjudanden när du har registrerat dig hos ASUS- webbshop. Både Arvato och ASUS tar del av din registrering och beställningsinformation för att kunna erbjuda optimal service. ASUS särskilda dataskyddsinformation som du får vid registreringen hos ASUS avser sådana registreringsuppgifter.

Användarrättigheter: du kan granska/ändra dina personuppgifter som lagras i vårt system under ”mitt konto” i ASUS-webbshop.

Du har rätt att skriftligen efterfråga och motta information om de personuppgifter om dig som vi hanterar. Du har även rätt att få sådana uppgifter rättade och raderade.

Information som inhämtas automatiskt av oss:

Vi använder oss av vanlig internetteknologi såsom cookies och beacons för att garantera vår webbsidas integritet samt för att anpassa delar av den efter dina behov.

Det är möjligt att Arvato, i egenskap av ett globalt aktivt företag, samt dess tjänsteleverantörer, sparar och/eller samlar uppgifter i databaser i andra europeiska länder.

Vi tillåter att tredje man, inklusive AddThis, samlar in viss anonym information när du besöker vår webbsida. Dessa företag får använda icke-personlig identifierbar information under ditt besök på den här webbsidan och andra webbsidor för att kunna förse dig med reklam för produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Dessa företag använder vanligen cookies eller web beacons från tredje man för att samla in denna information. För att läsa mer om den här typen av reklam, följ länken: https://www.youronlinechoices.eu.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra i dina nätverksinställningar och du kan också välja att radera cookies. Notera att utan cookies kan din användning av webbsidan komma att begränsas.

Tillbaka till toppen

4. Sprider Arvato vidare den inhämtade informationen?

Dina personuppgifter hyrs inte ut eller säljs inte vidare till tredje man. Arvato förbehåller sig rätten att dela uppgifterna med ASUS. Arvato kan överföra dina personliga uppgifter till följande enheter:

Företag som agerar på uppdrag av oss: vi anlitar andra företag till att utföra viss verksamhet åt oss. I samband med det kan det under vissa omständigheter anses nödvändigt att få tillgång till dina personuppgifter. Vi kräver att dessa företag endast använder informationen i samband med utförandet av den överenskomna tjänsten. Företagen är inte tillåtna att överföra informationen till tredje man, såvida det inte krävs för utförande av tjänsten. Denna verksamhet omfattar t.ex. verkställande av order, bearbetning av presentkort, bonus och rabatter, genomförande av kundenkäter samt informationshantering. Vi förser även särskilda tjänsteleverantörer med sammanställningar av allmän information. Dotterbolagens och samarbetsparternas webbsidor: Arvato överför information till samarbetsparter som har gemensamma specialerbjudanden eller reklamkampanjer på dotterbolagens webbsidor inom vår webbsida. Meddelande om överföring av information ges vid registrering av personuppgifter på den typen av webbsida. Samarbetsparternas användning av information som har överförts på detta sätt regleras av respektive parts egna riktlinjer om dataskydd. Läs all denna information innan du lämnar dina personuppgifter.

Företagsöverlåtelser: Arvato förbehåller sig rätten att överlåta, samtliga eller del av, dina personuppgifter vid försäljning eller överlåtelse av vårt företag eller våra tillgångar. Om företaget säljs eller överlåts ska Arvato erbjuda dig möjligheten att motsätta dig överföring av dina personuppgifter. I vissa fall kan det betyda att det nya företaget inte längre kan erbjuda dig den service eller de produkter som tidigare erbjöds av Arvato. Vid regelefterlevnad: I följande syften kan Arvato lämna ut dina personuppgifter till tredje man utan din tillåtelse: för att iaktta lagar, förordningar eller domstolsbeslut, för att samarbeta med myndigheter i samband med utredningar, för att förhindra bedrägeri eller för att hävda eller skydda Arvatos eller någon av dess dotterbolags eller något företags inom Bertelsmann Group rättigheter.

Ditt medgivande: I alla andra fall ska Arvato efterfråga ditt uttryckliga medgivande innan de lämnar ut dina personuppgifter till tredje man. Arvato kan, till exempel, lämna ett särskilt erbjudande eller starta en pristävling i samarbete med tredje man, i vilket fall du blir tillfrågad om dina personuppgifter kan överföras till tredje man.

Tillbaka till toppen

5. Skydd av dina uppgifter

Arvato använder sig av flera olika administrativa, interna och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Arvato har upprättat en standard för interna kontroller som särskilt hanterar personuppgifter. Den omfattar särskilda kontrollåtgärder för att skydda information som inhämtats av oss online.

Arvatos anställda är utbildade i att förstå och följa dessa kontrollåtgärder. Dessutom informerar vi våra anställda om vår dataskyddsinformation, våra riktlinjer och standard. Även om vi förpliktar oss att skydda dina personuppgifter måste även du ta nödvändiga åtgärder. Vi rekommenderar att du tar alla försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dina personuppgifter då du använder Internet.

Tillbaka till toppen

6. Skydd av barns uppgifter

Skyddet av barns uppgifter online är särskilt viktigt. Arvato inhämtar eller begär inte avsiktligt information om barn såvida inte barnets föräldrar eller målsman ger sitt uttryckliga tillstånd. Arvato föreslår att föräldrar och målsmän tillbringar tid med barnen på Internet så att de deltar i deras aktiviteter och intressen.

Tillbaka till toppen

7. Länkar från och till andra webbsidor

Några av Arvatos webbsidor innehåller länkar till andra webbsidor och några andra webbsidor innehåller länkar till Arvatos ASUS-webbshops webbsida. Arvato har inget ansvar för de webbsidornas riktlinjer för dataskydd. Arvato rekommenderar att du tar del av de webbsidornas riktlinjer för dataskydd.

Tillbaka till toppen

8. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående skyddet av dina uppgifter när du använder Arvatos webbsida, skicka ett meddelande via e-post till följande adress:

Service e-post: shop_se@asus.com

Du kan också nå oss per post:
Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

www.arvato.com

Arvatos avdelning för dataskydd på internet kommer att samarbeta med dig för att hitta en lösning som tillfredsställer dig beträffande dataskyddsinformationen.

Tillbaka till toppen

9. Ändringar av information om skydd för personuppgifter

Arvato förbehåller sig rätten att ändra denna information om skydd för personuppgifter emellanåt. I detta syfte kommer alla ändringar av denna sekretesspolicy publiceras på denna sida eller om det är omfattande ändringar ska ett e-postmeddelande skickas till alla kunder angående vem som har samlat in personuppgifter.

Tillbaka till toppen

Denna data skyddsinformation ändrades senast April 2020.

Ladda ner

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du vår användning av cookies.